Bærekraft

Smartwhip og bærekraft

Lavere forurensningsrater for hver tank vi produserer: mindre stål brukes i produksjonen av Smartwhip (over mindre 8 grams patroner).

Vi har plantet 120.000 trær for 2020 og 132.000 trær for 2021, for å kompensere for klimagasseffektene av lystgassproduktene våre.

Mål:
120.000 trær plantet hvert år

Vår forpliktelse til å kompensere for drivhusgasseffektene av lystgass

Vi er stolte av å si at Smartwhip offisielt kompenserer for produksjonen av lystgass! Vi er sikre på innovasjonen og fordelene Smartwhip kremladere gir profesjonelle kokker og cateringbransjen. Likevel anerkjenner vi miljøpåvirkningen av lystgass og forstår at vi må finne balansen mellom produksjon og  reduksjon av vår skadelige påvirkning på miljøet. Vi er derfor aktive med å finne bærekraftige løsninger for vår voksende bedrift. 

Vi har tatt små steg i denne retningen, inkludert produksjon av Smartwhip-sylindere med resirkulerbart materiale. Faktisk bruker utformingen av sylinderen (som inneholder en mye større mengde lystgass) en lavere mengde stål enn tradisjonelle ladere, noe som betyr at produksjonen av Smartwhip har en lavere forurensningsrate enn tradisjonelle ladere.

Vi er glade for å ta et enda større skritt mot å bli et N2O-kompensert selskap, noe som oppnås gjennom Urban Street Forest Foundation (USF) i samarbeid med bønder i Afrika sør for Sahara. Som en begynnelse på å bli et mer bærekraftig selskap, har Smartwhip som mål å ha 120 000 trær plantet hvert år i Afrika sør for Sahara gjennom USF.

USF bruker den andre delen av kompensasjonsbudsjettet til å drive forskning innen skogplanting, lage et utdanningsprogram, konstruere vannretensjonsbassenger for å gjenopprette grunnvann og til å organisere barns treplantedager i byer og tettsteder. På denne måten plantes ikke bare trærne som trengs for å kompensere, men også andre praktiske og pedagogiske bærekraftsprosjekter finansieres i tillegg til et pågående forskningsprogram.