Hvordan det fungerer

Hvordan fungerer Smartwhip?

Smartwhip løser problemet med å ikke ha nøyaktig kontroll over mengden trykk (N2O) du påfører en sifon. Du kobler enkelt Smartwhip N2O-settet til hvilken som helst sifon på markedet og har full trykk- og porsjonskontroll. Dette er spesielt viktig i høyytelses (michelin) kjøkken.

01.

Skru på trykkregulatoren

Klargjør Smartwhip-systemet ditt ved å skru trykkregulatoren på N2O-sylinderen. Trekk adapteren av trykkregulatorslangen og skru den på kremdispenseren.

02.

Hell innholdet i kremdispenseren

Hell innholdet i oppskriften din i kremdispenseren og lukk lokket.

03.

Koble trykkregulatorslangen til kremdispenseren

Koble trykkregulatorslangen til kremdispenseren via push-pull-koblingen, og pass på at strømningsbryteren er AV. Du vil høre en klikklyd når den er tilkoblet.

04.

Åpne gasstrømbryteren

Når systemet er helt tilkoblet, åpne strømningsbryteren på enden av slangen ved å flytte spaken i retning PÅ.

05.

Still inn gasstrykket i henhold til Smartwhip-trykktabellen

Still inn barometeret til ønsket arbeidstrykk ved å vri barometerknappen med klokken. Du vil høre en lett susende lyd når gassen strømmer inn i kremdispenseren. Sjekk Smartwhip-trykktabellen for en grov indikasjon på hvor mye trykk som skal brukes.

06.

Lukk strømningsbryteren

Når suselyden har stoppet, lukk strømningsbryteren i AV-retningen, og sørg for at den er i en 90-graders forbindelse med trykkregulatorhodet.

07.

Disconnect the pressure regulator hose from the cream dispenser

Koble trykkregulatorslangen fra kremdispenseren ved å klemme på koblingskroppen og fjerne kremdispenseren.

08.

Åpne gasstrømbryteren

Når systemet er helt tilkoblet, åpne strømningsbryteren på enden av slangen ved å flytte spaken i retning PÅ.

Begynn å vinne mer tid på kjøkkenet ditt med Smartwhip i dag

✓ Betal null frakt over €25 ✓ Levert gjennom EU innen 2-8 dager.